bootstrap themes

Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann oferă în prezent consultanță
profesională în domeniul cercetării și interpretării muzicii vechi, organizează
evenimente în scopul educării culturale a publicului larg, intermediază dialogul
între artiștii străini din spațiul muzicii vechi orientale și instituțiile românești
interesate, oferă concerte și cursuri de muzică bizantină religioasă și laică și
programe educaționale pentru tineri.

Pentru 29 septembrie 2018, Asociația noastră organizează spectacolul KIRA KIRALINA, proiect co-finanțat de AFCN. Conceptul a fost pus în scenă în Marrakesh (Maroc) în 2017 și este adus pe scena culturală românească de Ansamblul Anton Pann și invitații săi din Maroc: Mahmoud Chouki, Tawfik Belkhadar și Roaa.
Spectacolul este structurat pe povestea baladei populare omonime și se desfășoară de-alungul Mării Mediterane, din Brăila românească până în fascinantul Maroc, trecând prin diferite culturi sonore din bazinul mediteraneean.

Anul 2017 se încheie prin finalizarea proiectului "CANTEMIR MELO - integrala compozițiilor cantemiriene", ce a constat în realizarea unui album-dublu CD ce cuprinde toate compozițiile principelui moldav cu paternitate certă. Acest demers reprezintă o restituire morală către istoria culturală muzicală românească  și o necesară carte de prezentare a propriilor valori în contextul pan-european actual.
Concertul final a fost susținut în sala Mihail Jora a Radiodifuziunii Române, alături de membrii Ansamblului Anton Pann performând și invitați din  Armenia (Emmanuel
Hovhannysian-duduk), Liban (Ghassan Bouz-percuții) și Tunisia/Franța (Issam Garfi-flaut, picolo).

Începând cu 2016, Asociația a demarat etapele preliminare ale unui nou proiect ce are ca finalitate realizarea integralei compozițiilor cantemiriene, confrom manuscrisului realizat de principele Dimitrie Cantemir.
Acest demers cultural reprezintă o restituire necesară, fiind de interes național și internațional, ce se realizează pentru prima dată la nivel mondial.

Anul 2015 se remarcă prin realizarea proiectului "Unicorn - O călătorie în istoria noastră", ce a constat în organizarea unui turneu în 11 orase ale țării: Craiova, Sibiu, Cluj, Targu-Mureș, Brasov, Iași, Constanța, Galați, Cugir, Timișoara și București. Scopul acestui turneu a fost acela de a aduce în atenția publicului autohton elementele culturale de sorginte orientală (bizantină, otomană) identificate în cultura românească, livrând ideile printr-un melanj artistic între muzică, poezie și actorie.
Concertul final a fost susținut în sala Mihail Jora a Radiodifuziunii Române, alături de membrii Ansamblului Anton Pann performând și invitați din Turcia (Derya Turkan-kemence), Franța (Vincent Segal-cello) și Armenia (Emmanuel
Hovhannysian-duduk).

În același an, Asociația a realizat un album cu muzica Formației Vocal-Instrumentale de Muzică Veche Anton Pann, intitulat "KARA EFLAK - De la București și până la Stanbul. Muzică din Principatele Române și Imperiul Otoman, secolele XVII-XIX".În anul 2014, Asociația a implementat proiectul Dimitrie Cantemir ce a constat în susținerea de concerte în Ankara și Istanbul având ca tematică valorificarea izvoarelor culturale comune românești și otomane. În parteneriat cu Institutul
Cultural Turc Yunus Emre din Ankara, Asociația a pus bazele unei colaborări îndelungate axate pe promovarea muzicii vechi românești de sorginte orientală din perioada brâncovenească.

În anul 2012, Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann, cu sprijinul financiar al AFCN, a elaborat, a implementat, a organizat și a realizat la final raportul de activitate a proiectului Traditie si Maiestrie-Masterclass de instrumente tradiționale - prima ediție. Acest proiect a constat în invitarea unor profesori de renume din Turcia (Ahmed Șahin-voce și ney, Mehmet Bitmez - oud, Mehmet Fatih Zulfikar-daire și kudum/nakare) și Grecia (Alkis Zopoglou-kanun și Kyriakos Petras-vioară) care au predat timp de o săptămână unor tineri din România tehnica instrumentelro vechi de sorginte orientală. La final, cursanții au susținut un concert demonstrativ la Sala Mihail Jora a Radiodifuziunii Române.


În anul 2011, Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann a realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Român și Radiodifuziunea Română-Radio România Muzical un proiect cultural de mare anvergură intitulat "Când Bizanțul eram noi". Proiectul s-a derulat pe parcursul întregului an, fiind structurat pe mai multe întâlniri muzicale cu scop educativ, având invitați muzicieni de pe trei continente ce au performat pe scena Institutului cât și a Radiodifuziunii Române.
Scopul acestui proiect a fost acela de evidențiere a legăturilor culturale existente între Principatele Române și Imperiile Bizantin, Persan și Otoman, precum și posibilitățile actuale de fructificare a valorilor muzicale românești în contextul european din prezent.Asociația a elaborat întregul proiect, a propus ansamblurile ce urmau să participe, a negociat cu artiștii ce au performat, a realizat corespondența între artiști și partenerii organizatori, a oferit consultanță pe parcursul întregului proiect artiștilor și partenerilor săi, a încheiat contracte de parteneriat și colaborare cu Institutul Cultural Român și Radiodifuziunea Română-Radio România Muzical, a
pregătit materialul informativ pentru broșuri și spoturi publicitare, a participat la comisiile de implementare și realizare a proiectului, a oferit interviuri audio/video și în presă în scopul difuzării evenimentului la o paletă largă de
public, a realizat conceptul artistic al întregului proiect și repertoriul concertului de gală, susținut la finalul proiectului, și a realizat raportul final de activitate.

În anul 2010, Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann, în parteneriat cu Radiodifuziunea Română, Librăriile Humanitas, Librăria Sophia, Biblioteca Națională a României, Muzeul George Enescu, Muzeul Satului "Dimitrie Gusti",
Biserica Ortodoxă din Regio Emillia, Protopopiatul Ortodox din Bologna și Institutul Cultural Român din Madrid, a organizat o serie de concerte susținute de Formația Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann și Grupul Vocal de Muzică Bizantină Anton Pann în țară și în străinătate, valorificând o parte din patrimoniul muzical românesc religios și profan aflat în manuscrise și publicații ante 1900, în scopul promovării muzicii vechi românești de sorginte orientală.

În același an, Asociația a realizat un album cu muzica Formației Vocal-Instrumentale de Muzică Veche Anton Pann, intitulat "De la lume adunate și iarăși la lume date-Umplugged 2007".
În anul 2009, Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann a demarat proiectul educațional "Rădăcini", adresat școlilor gimnaziale și liceale, în colaborare cu metodiștii materiilor Educație Muzicală și Religie, prin care s-au oferit în mod gratuit concerte-lecție de muzică veche românească susținute de Formația Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann.
În cadrul acestui proiect, Asociația a realizat elaborarea repertoriului muzical și a planului de activitate, calendarul concertelor, prezentarea proiectului directorilor unităților școlare, a participat la ședințele metodice în scopul implementării proiectului în școlile vizate, supervizarea bunei desfășurări a proiectului educațional derulat de-a lungul întregului an.

În anul 2008, Asociația a organizat secțiunea de muzică din cadrul Festivalului de Artă Medievală din Sighișoara ediția a XVI-a care s-a bucurat de un real succes în rândul publicului și în media. Atribuțiile Asociației în cadrul Festivalului au fost: de elaborare a programului artistic muzical, de negociere și invitare a artiștilor și ansamblurilor de gen, realizarea parteneriatelor cu media (TVR, Radio), participarea la comisiile de realizare și implementare a strategiilor organizatorice utilizate în cadrul Festivalului, supervizarea bunei desfășurări a programului artistic, plata artiștilor participanți în sectiunea muzicală, rolul de liant între media și principalul organizator -Primaria Municipiului Sighișoara, realizarea feedback-ului și a raportului de activitate.

În perioada 2006-2008, Asociația pentru Cultură și Tradiție Anton Pann a organizat o serie de concerte susținute de către Formația Vocal-Instrumentală de Muzică Veche Anton Pann și Grupul Vocal de Muzică Bizantină Anton Pann, valorificând o parte din patrimoniul muzical românesc religios și profan aflat în manuscrise și publicații ante 1900, în scopul aclimatizării publicului cu muzica veche românească de sorginte orientală.